Ποιός είναι ο εγκαταστάτης καυστήρων

print
email
Τελευταία ενημέρωση από Somatio Estia
Ποιός είναι ο εγκαταστάτης καυστήρων

Το επάγγελμα του Εγκαταστάτη & Συντηρητή Καυστήρων υπάρχει νομοθετικά από το 1977. Πέραν αυτής της ημερομηνίας, οι εγκαταστάτες καυστήρων λειτουργούσαν τις οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξωτερικής καύσης βαρέως πετρελαίου (μαζούτ),ελαφρού πετρελαίου και φωταερίου άνευ αδείας.

Το επάγγελμα στοιχειοθετείται στην ουσία από τις εξής δραστηριότητες:

Εγκατάσταση (τοποθέτηση και σύνδεση) καυστήρων στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων. -Σύνδεση αυτοματισμών ασφαλείας και διαχείρισης συγκροτήματος λέβητα και καυστήρα.

Εκκίνηση λειτουργίας (άναμμα) συγκροτημάτων για παραγωγή θέρμανσης, ζεστών νερών χρήσης σε οικιακή ή επαγγελματική βάση και για παραγωγή ατμού ή θέρμανση ελαίου ή αέρα  σε βιομηχανική βάση.

Θερμοτεχνικός έλεγχος εγκαταστάσεων και ρύθμιση καύσης με απώτερο σκοπό τη μέγιστη απόδοση.

Συντήρηση των οικιακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα βάση της κείμενης νομοθεσίας.

Έκδοση φύλλου ελέγχου, μηνιαίου για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ετήσιου για τις οικιακές σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ. Επίσης, έκδοση του πιστοποιητικού εγκατάστασης (διπλότυπου) για τις καινούργιες εγκαταστάσεις με ταυτόχρονη αποστολή αυτού στον αρμόδιο φορέα και ενημέρωση του ημερολόγιου λεβητοστασίου για όλες τις εγκαταστάσεις.

Έχει διαβαστεί 4081 φορές

Ποιός είναι online

Έχουμε online 6 επισκέπτες και 0 μέλη.

Η ετήσια συντήρηση καυστήρα και ο καθαρισμός λέβητα επιτυγχάνει μεγάλη οικονομία στο καύσιμο, ελαχιστοποιεί τις βλάβες καυστήρα και ανεβάζει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής του καυστήρα, και του λέβητα.
Είστε εδώ Αρχική » Διοικητικό συμβούλιο » Ποιός είναι ο εγκαταστάτης καυστήρων