Π.Δ. 114/2012

print
email
Τελευταία ενημέρωση από dimos M
Π.Δ. 114/2012

Π.Δ. 114/2012

 Π.Δ. 114/2012 - Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

    Αντικείμενο : (άρθ. 1)
    Πεδίο εφαρμογής & βαθμίδες : (άρθ. 2)
    Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 3)
    Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 4)
    Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 5)
    Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας : (άρθ. 6)
    Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών : (άρθ. 7)
    Θεώρηση αδειών : (άρθ. 8)
    Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης : (άρθ. 9)
    Κατάθεση άδειας & απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης : (άρθ. 10)

Τροποποιήθηκε από :

    Π.Δ. 122/2014, (ΦΕΚ 196/Α/23.9.2014) «Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας»

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.

Έχει διαβαστεί 1977 φορές

Ποιός είναι online

Έχουμε online 5 επισκέπτες και 0 μέλη.

Η ετήσια συντήρηση καυστήρα και ο καθαρισμός λέβητα επιτυγχάνει μεγάλη οικονομία στο καύσιμο, ελαχιστοποιεί τις βλάβες καυστήρα και ανεβάζει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής του καυστήρα, και του λέβητα.
Είστε εδώ Αρχική » Νομοθεσία » Π.Δ. 114/2012